SEKTÖRDE

0
YIL
0
PROJE
Tesisinizin veya faaliyetlerinizin; çalışmaya başlamasından, sona erdirilmesine kadar olan süreçte, çevre yükümlülüklerinizin, yasalar ve mevzuatlar kapsamında yerine getirilmesini sağlıyoruz.

Nitelikli, yetkin, çevresel bilinci yüksek personelimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yayınlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları yönetmelikleri doğrultusunda, sürekli iyileştirmeyi esas alan kalite yönetimi anlayışıyla, en üst seviyede müşteri memnuniyetini hedefleyerek çalışmalarımızı yürütmekteyiz..

Çevre Yönetim Hizmetlerimiz
 • Çevre Biriminin Kurulması
 • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Acil Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması
 • Tesis prosesi ve atık türlerine göre personel eğitiminin verilmesi

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Atık Yönetim Hizmetlerimiz
 • Atık Kayıtlarının Tutulması
 • Kütle Balans Tablolarının Hazırlanması
 • Atık Beyan Formlarının Hazırlanması
 • Tesis prosesi ve çıkan muhtemel atık türleri ve miktarlarının tespiti
 • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Atık türlerine göre uygun geçici depolama sisteminin kurulması
 • Geçici Depolama Alanlarının İzninin Alınması
 • Geçici Depolama alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerinin alınması
 • Atıkların Geri Kazanımı ve/veya Bertarafı için en uygun yöntemin seçilmesi
 • Çözüm ortaklarımız ile Atıkların Geri Kazanımının ve/veya Bertarafının sağlanması
Geri Kazanım; tekrar değerlendirilebilir atıkların; kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesine denir.

Geri dönüşüm işleminin en önemli basamağı, kaynakta ayırma ve ayrı toplam oluşturmaktadır. 
Üstlendiğimiz tüm projelerde, tecrübeli personellerimizle  atığı kaynağında ayrı toplayarak, müşterilrimizin atıktan daha fazla gelir elde etmelerini de sağlamaktayız. 

Çevre İzinleri / Lisansları
Çevre kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik gereği ,Çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin alması gereken izin ve lisansları ifade eder.

Çevresel Etki Değerlendirmesi
ÇED Yönetmeliğine tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça, bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yayınlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları yönetmelikleri doğrultusunda hizmet vermekteyiz.